top of page

Առևտրային վարկերի համար օգտագործեք ստորև հաշվիչը:

 

Կարող եք վերցնել ձեր արդյունքների սքրինշոթը, կամ տպել pdf, այնուհետև սքրինշոթը / pdf էլ. Փոստով ուղարկել henry.wu@pacicap.com

Ձեզ հետ կապվելու է Վարկի աշխատակից, որը կաշխատի ձեզ հետ `ձեր կարիքներին հատուկ հիպոթեկային վարկի ձևավորման համար:

Եթե ​​նախընտրում եք ուղղակիորեն խոսել անշարժ գույքի վարկի պատասխանատուի հետ, զանգահարեք կամ էլ. Փոստով ուղարկեք ստորև նշված հասցեն:

 

Գրասենյակ ՝ 626-386-1309 Ֆաքս ՝ 626-263-5201

Էլ. Փոստ ՝ henry.wu@pacicap.com

Հենրի Ու
Առևտրային վարկ

ԴՐԵ ՝ 01334750

NMLS ՝ 324947

bottom of page